Ettevõttest

AS Suure-Jaani Haldus on Suure-Jaani vallavalitsuse poolt moodustatud ja vallale kuuluv ettevõte. Lisaks soojamajanduse ja vee- ning kanalisatsioonivaldkonnale teostame täiendavaid omavalitsust teenindavaid tegevusi.

Jätkusuutlikku ettevõtet iseloomustab kasumlik majandustegevus ja stabiilne areng.

Tegevusalad:

  • sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine ja korraldamine
  • haljastuse ja heakorratööd, kalmistu haldamine
  • kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide arendus, haldamine ning nende üürile, rendile ja kasutusse andmine
  • välisvalgustuse hooldamine ja arendamine
  • teede ja tänavate hooldamine.

Struktuur

Visioon

AS Suure-Jaani Haldus on kõrgelt hinnatud organisatsioon, mis  tekitab meis endis uhkust ning partnerites huvi, austust ja koostöötahet.

Missioon

Loome tulevikku suunatud lahendustega eesrindliku elukeskkonna, millest tõuseb tulu kõikidele osapooltele.

AS Suure-Jaani Halduse nõukogu

Nõukogu esimees – Olavi Udam

Nõukogu liige – Madis Randaru

Nõukogu liige – Jan Kraner

Nõukogu liige – Ago Vingissar

Nõukogu liige – Priit Toobal