Teade ärinime muutumise kohta

Teatame, et Aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus uus ärinimi on Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus (äriregistri kanne 07.12.2022). 

Ettevõtte registrikood ja rekvisiidid ärinime vahetamise käigus ei muutunud.

Edaspidi on on kõik e-posti aadressid järgmisel kujul eesnimi@sakalahaldus.ee
Näitude teatamine, info päring ning muud küsimused aadressil info@sakalahaldus.ee

Meie nimevahetus ei mõjuta kehtivaid lepinguid ja kokkuleppeid. Ärinime vahetus ei too kaasa muudatusi klientide lepingutes, neist tulenevad õigused ja kohustused kehtivad endisel viisil.

 

Energiakulude hüvitamine kodutarbijale

Energiahinna tõusu mõjude leevendamiseks kodutarbijatele on riik välja töötanud erinevad ajutised toetused. Need kehtivad tarbijatele perioodil 1. oktoobrist 2022. aastal kuni 31. märtsini 2023. aastal tarbitud energia eest väljastatud arvetele.

Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses.

Näiteks, kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 98,40 eurot/MWh (Suure-Jaani käibemaksuta hind alates 01.01.2023), väheneb see tarbija jaoks tasemele 83,68 eurot/MWh. Sellel näitel väheneb kulu kaugküttele 15 protsenti. 

Info allikas Keskkonnainvesteeringute Keskuse koduleht (KIK), täpsem info leitav KIK kodulehelt.

 

AS Suure-Jaani Haldus ja AS Võhma ELKO ühinemise dokumendid:

Ühinemisleping.

Kolme viimase majandusaasta aruanded:

AS Suure-Jaani Haldus 2019.a majandusaasta aruanne.
AS Suure-Jaani Haldus 2020.a majandusaasta aruanne.
AS Suure-Jaani Haldus 2021.a majandusaasta aruanne.
AS Võhma ELKO 2019.a majandusaasta aruanne.
AS Võhma ELKO 2020.a majandusaasta aruanne.
AS Võhma ELKO 2021.a majandusaasta aruanne.

Vandeaudiitori aruanded on majandusaasta aruannete osa.

Avaldatud 17.10.2022.

 
 
 
Varahommikune Suure-Jaani. Pildi autor Mihkel Notta.
Varahommikune Suure-Jaani. Pildi autor Mihkel Notta.

 

Näitude teatamine

telefon: 437 2054
e-post: info@sakalahaldus.ee

Teatage tarbimise näidud või saatke meile kiri